1510479_66541648349123456549_460286671_nBAYRAMOV   SHARAFAT

 

As We   applied to the this  programm I feel there will not be another better way for me to improve our teaching  methods  what İ have already started than partcipating in the programm .İ use computer and internet as an aid in the classroomBut now  we  get much opportunity to  teach  our  students  through  project.  WE  hope We will gain a number of useful skills and experiences.WEe  will learn about the use of computer technology in teaching,to achieve the students’ better involvment in the classroom.İ am very active teacher and want to learn more and more.As our teachers works together , cooperate with one another -We  shall  achiev  our  aim!

Modul -12

Bugunki tedimat  cox  mehsulda r oldu.Trenerlerimiz bizim  hamimizi  bir  bir dinlediler  eyni zamanda oz  kurs yoldaslarimiz  layihenin ustunluklerini ve  noqsanlarini  dediler.Arzu  ederdim  ki  bele layiheler  tez tez  heyata  kecirilsin!

 

 

 

Modul -11

Texnologiyanın köməyi  ilə fasilitasiya

Layihəmizə dair məqsədlər artıq əsaslı şəkildə müəyyən olunduqdan və qiymətləndirmə metod və vasitələr hazırlandıqdan sonra diqqətimizi şagirdyönümlü tədris strategiyalarına yönəldə bilərik. Bu modulda layihəyönümlü tədris mühitində sinif üçün şərait yaratmaq, eləcə də öz məhsuldarlığınızı artırmaq və yaxud Layihə təcrübəmizə dəstək vermək üçün texnologiyadan isifadə yollarını müzakirə edəcəyik. Daha sonra bir sənəd, təqdimat yaxud Web-əsaslı resurs  yaradıriq. Həmçinin sinifdə Layihəni necə həyata  keçirmək üçün plan hazırlayacagiq  və şagirdlər öz layihələrində işləyərkən onlara yardım məqsədilə idarəetmə resursları yaradacagiq.

 

 

 

Modul -10 Bizim  səbirsizliklə  gözlədiyimiz moduldur.Çunki  bu  modulda  biz derslərimizdə  razstlaşdığımız  ən mühüm problemlerin  həlli  yollarını  öyrədik.

burada biz

VAK (vizual, akustik və kinestetik) sxemi üzrə tədris strategiyaları  

Vizual Rəsmlər, video, qrafika, diaqramlar, sxemlər, model və maketlər
Akustik Leksiyalar, audioyazılar, rəvayətlərə qulaq asılması, musiqi, verballaşdırma (düşüncələrin sözlə ifadəsi) , söhbət
Kinestetik Rolların ifa edilməsi, rol oyunları, heykəltəraşlıq

tip  şagirdlərlə  işləməyin  sirrlərini  öyrəndik.

  • Müəllimlər bu dörd yolla dərsi  differensiallaşdıra bilərlər:
  • Məzmun
  • Proses
  • Məhsullar
  • Tədris mühiti
  • Bütün  bu  proseslər  bizə  trenerlər  tətəfində bütün incəlikləri ilə çatdırıldılar və  bunları yuksek  səviyyede  dəyərləndiririk  və  öz  peşekəar  səviyyəmizdə  istifadə  edeceyik.

 

 

Modul –  9 Bu Modulda biz  şagirdlərin tədrisini necə qiymətləndirmələrini oyrəndik   Və həmçinin  biz  şagirdləri qiymətləndirmə prosesinə necə cəlb edəcəyimizi öyrəndik.Umid  edirik ki  gələcək fəaliyyətimizdə  səmərəli istifadə edeceyik.

 

  • Modul -8  Nümunəvi şagird işinin hazırlanması layihə gözləntilərinə aydınlıq gətirməkdə və dərsin tərtibini yaxşılaşdırmaqda şagirde necə kömək edə biləcəyimizi öyrəndik
  • Və eyni  zamanda  şagird layihələrini işləyərkən şagirdlərin tədrisə aid məqsəd və vəzifələrə nail olacaqlarını necə təmin edə biləcəyimizi öyrəndik.

 

Modul -7 Bu modulda biz  İnternetdən müxtəlif  istifadə yolları ilə tanış oldunuq. Şagirdin öyrənməsinə dəstək vermək üçün bundan öncə kəşf etdiyimiz resursların hansılarının dərsdə istifadəsinin mümkünlüyünü öyrəndik.

Advertisements

Bugunku təlimiz  daha  maraqli  və  hər  4  Modul  haqqinda  geniş  məlumat  aldiq .

Hər  iki təlimçilərimizə Nigar  və  Səadət  muəllimlərə derin  təşəkkürlərimizi  bildiririk.

 

English teachers’ Capacity-Building and Certification project

Фото0362Фото0363

 

The  forth  day  of  the  project .We are  working  very  hard .It  gives  us  great  pleasure.

We have  joined to  British Council’s online course, TKT Essentials: Module 2 & 3

The online course will be available from 28/03/2014 athttp://courses.britishcouncil.org/teachertraining/my
You will not be able to see your coursework before the start date. However, you can edit your profile immediately. If you can not see your coursework after the start date please contactonlineteachertraining@britishcouncil.org.
Modul-  7  Internetdən səmərəli  necə  isitifadə  etmək  Və  peşəkarlıq  səviyyəmizdə  nece  istifadə  etmək.

 

Фото0357 Фото0358

Modul – 6  Bu  modulda  biz  internet linklerinden    nece  istiffade  etmeyi  oyrendik.

Eyni  zamanda  movzuya aid  sekillerin  gpturulmesi ve  lazimi  papkada  yerlesmesini  oyrendik.

 

 

 

Modul -5

  • Biz bu  gun 5 ci  modulda Əsas suallar şagird tətqiqatına  necə kömək edə biləc’yini oyrendik.
  • Enyni zamanda Web 2.0 texnologiyaları tədrisin təkmilləşdirilməsinə necə yardım edə biləcəyini de  oyrendik

Фото0347Фото0345

THE  FİRST DAY  OF  THE  TRAİNİNG.

Modl -I-

Bu  gün Təlim zamanı məqsədləri necə qoymaq lazımdır ki, gələcəkdə onları  həyata keçirmək mümkün olacaığını  oyrəndik.Mən  şalışacağam ki bu təlim məqsədlərindən öz   pedaqojı təcrübəmdə  səmərəli  isifadə  edim.

Çünki bilirəm ki bu  Proqramın resursları mənim peşəkar səviyyəmin  yuksəlməsində  muhum  rol  oynacaqdır.

Eyni  zamanda  hərbrimiz  wordpressde blog  yaratdıq.

  

VERY  HARDWORKING  DAY!!

OUR TRAINERS  TRIED  HARD  TO  EXPPALIN  EVERTHING  VERY  CAREFULLY.

 The  second  day of  the  training

Bu  gun  mənim  ucun ən  maraqli Şagirdlərdə  XXI  əsrdə vacib olan bacarıqları formalaşdırmaq üçün tədris layəhələri necə istifadə  etməyi oyrənməyim oldu.Və eyni zamanda tədris prossesinin səmər

ələliyini təmin etmək üçün layihə üsulundan necə istifadə etmək öyrəndim.

Фото0350Coffee break

Mövzunun öyrənilməsi planı

Standratlarin  seçilməsi

Məqsədlərin seçilməsi.

Təməl   mövzu və Məzmun   suallarının  qoyulması yüksək  səviyyədə  oyrənmişik.

Фото0352

Modul -III-

Bugun biz   Modul 3-ün yönləndirici suallarıni  və əsas məqamlarını nəzərdən keçirdik  və şagirdlerimizin  tədrisini yaxşılaşdırmaqda bize  komek   etmək üçün sinifdə, dərsdə və ya planlaşdırma zamanı istifadəsi mümkün ideyalar və materiallar haqqında düşünduk.

Modul  –  4  de  biz əsas  suallar şagirdlərimizin n tədrisinə necə kömək edə biləcəyini öyrəndik. Və biz  şagirdyönümlü davamlı qiymətləndirməni necə planlaşdıra biləcəyimiz öyrəndik. Bu  biliklərimiz  bizim  Peşəkarlıq  səviyyəmizdə  geniş  iştifadə edecəyik  və  ingilis  dilinin  öyrədilməsində  geniş  nəticələr  əldə  edecəyik.Cünkü bu  suallar vasitəsi ilə  şagirdlərimiz  yeni  dərsə  aid bildiklərini  özləri  açıqlayacaqlar.

Know Want to  know Learned

Qiymətləndirmə  ilə bağlı   trenerlərdən   geniş   məlumatlar  aldıq və  bu  öyrəndiklərimizi  öz  dərs fəaliyyətimizdə  geniş  istifadə  edecəyik.